Trình Chính phủ quy hoạch Long An thời kỳ 2021-2030 vào tháng 4

Mới đây, Công ty Mckinsey & Company Viet Nam đã có buổi báo cáo tiến độ thực hiện quy hoạch tỉnh Long An thời kỳ 2021-2030 với ban lãnh đạo tỉnh Long An

Tại cuộc họp, đơn vị tư vấn trình bày báo cáo quá trình và nội dung của quy hoạch, gồm một số nội dung về: quy hoạch sử dụng đất, định hướng phát triển, nâng tổng số khu công nghiệp đến năm 2030 của Long An là 51 khu công nghiệp, đồng thời tập trung phát triển khu công nghiệp, cụm công nghiệp sát với TP. Hồ Chí Minh, hạn chế phát triển vùng đệm, vùng Đồng Tháp Mười và dọc theo sông Vàm Cỏ.

Đối với định hướng hệ thống đô thị và dân số, đến năm 2030 toàn tỉnh có 24 đô thị, trong đó có TP. Tân An là đô thị loại I, 2 đô thị loại II là TP. Bến Lức và TX. Kiến Tường, 2 đô thị loại III là TP. Đức Hoà và TP. Cần Giuộc. Cùng với các nội dung về định hướng không gian, phân vùng chức năng và các trục động lực của tỉnh Long An.

Qua báo này, các Sở, ngành, địa phương cũng đã có ý kiến, đóng góp về các số liệu và việc quy hoạch, phát triển các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Qua đây, Công ty TNHH Mckinsey & Company Việt Nam sẽ cập nhật đề cương quy hoạch dựa trên ý kiến của sở, ban, ngành; tiếp thu tổng hợp các ý kiến phản hồi từ cuộc họp, nhằm xây dựng các luận chứng và hoàn thành quy hoạch để trình lấy ý kiến các bộ, ngành Trung ương.

Kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Được yêu cầu các Sở, ngành địa phương phải rà soát lại thật kỹ từng lĩnh vực, số liệu, định hướng phát triển của mình, nhưng vẫn bám sát các quan điểm của tỉnh và quy định của Nhà nước, để giúp đơn vị tư vấn sớm hoàn chỉnh hồ sơ quy hoạch để trình Trung ương.

Sở Kế hoạch và Đầu tư phải tổng hợp lại các số liệu, nội dung điều chỉnh của các Sở, ngành địa phương, trên cơ sở 04 quan điểm, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh uỷ trước đó để gửi cho đơn vị tư vấn điều chỉnh lại quy hoạch. Đối với đề cương, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị đơn vị tư vấn làm theo cấu trúc: Khung đề cương nên bám theo các quy định hiện hành của Việt Nam; về nội dung, ý tưởng theo chuẩn quốc tế kết hợp với phần bổ sung đặc thù riêng của Long An.

Các đơn vị phải khẩn trương thực hiện để đơn vị tư vấn sớm hoàn thiện, trình Chính Phủ vào tháng 4/2022, để sớm được phê duyệt.

Nguồn: theo báo điện tử Cafeland

Nội Dung Bài Viết